ALGEMENE VOORWAARDEN KNOET KEUKENFRONTEN

Hartelijk dank dat u voor Knoet Keukenfronten heeft gekozen. Wij zorgen voor de mooiste en unieke keukenfronten voor de beste prijs. Knoet heeft klanttevredenheid en service hoog in het vaandel staan. Om uw ervaring en onze dienstverlening te optimaliseren zijn deze voorwaarden op onze dienstverlening van toepassing.

De overeenkomst. De overeenkomst tussen u en Knoet komt tot stand door aanbod en aanvaarding, en wel door uw online bestelling. U ontvangt per email een bevestiging. Heeft u vooraf vragen neem dan – ter voorkoming van misverstanden – contact met ons op vóór het plaatsen van de bestelling. U kunt vooraf ook een monsterfrontje (sample) aanvragen.

Herroeping. Omdat de keukenfronten voor u op maat worden gemaakt is de wettelijke bedenktermijn bij online aankopen niet van toepassing.

Prijzen. De prijzen (incl. 21% BTW) staan op de website en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Knoet is niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Betaling. Bij uw bestelling betaalt u een aanbetaling van 50%. Het gehele bedrag moet zijn voldaan vóór de levering van uw bestelling. Knoet biedt de mogelijkheid om bij aflevering van uw bestelling het restant te pinnen.

 Levering. De levertijd is indicatief en bedraagt doorgaans 3 tot 5 weken. In geval van vertraging wordt u geïnformeerd. Wij adviseren u tijdig uw bestelling te plaatsen indien de fronten op een bepaalde datum binnen moeten zijn. Voor eventuele schade door een vertraging is Knoet niet aansprakelijk. Vanaf het moment van aflevering op het door u opgegeven adres is de bestelling voor uw risico.

 Montage. De fronten zijn compatibel voor het door u geselecteerde keukensysteem. U monteert de fronten zelf. De handleiding treft u aan op onze website. Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

 Conformiteit. Knoet staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. In het bestelproces wordt u over bepaalde specificaties uitdrukkelijk geïnformeerd. Wanneer u heeft gekozen voor natuurlijke houten materialen zoals fineer fronten kan hier altijd kleurverschil in te zien zijn, hout is immers een natuurproduct en reageert  elke keer anders op een bewerking. 

 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten moeten binnen 4 weken na levering worden gemeld. Dit kan telefonisch of per email. 

 Garantie. De garantietermijn van Knoet komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Er kan geen beroep worden gedaan op enige garantie indien de geleverde producten:

– zelf zijn gerepareerd en/of bewerkt, al dan niet door uzelf of door derden;aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, of
– onzorgvuldig en/of in strijd met de handleiding zijn behandeld (hieronder wordt verstaan schade door opzet of grove schuld).

Beperking aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Knoet, of van diegenen die voor haar werkzaam zijn, wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien en voor zover – om welke reden ook – de verzekeraar niet uitkeert, of geen beroep gedaan kan worden op enige garantie is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van uw bestelling.

Feedback. Knoet is een bedrijf met grootse ambities. Deze ambities kan Knoet alleen waarmaken door goed naar onze klanten te luisteren. Heeft u tips of adviezen geef deze dan persoonlijk of via het contactformulier op onze website aan ons door.

Vragen of klachten. Neem gerust contact met ons op. Knoet zoekt zo mogelijk samen met u naar een goede oplossing.

Privacy. Knoet hecht veel waarde aan privacy. Voor ons privacy beleid verwijzen wij u naar: https://keukenfronten.com/privacy-verklaring/

Toepasselijk recht. Op de overeenkomst tussen u en Knoet is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Gelderland, tenzij de wet een andere wijze van geschillenbeslechting voorschrijft.

 Vastgesteld op 18 september 2018.